Do začiatku kongresu ostáva

ÚVOD

MUDr. Ivo Marek a MUDr. Jan Streblov

1. Úvod - úvod do problematiky (parodontální onemocnění, posun zubu atd.)

2. Léčba pacientů agresivní formou parodontitis z pohledu parodontologa a z pohledu ortodontisty.

3. Vliv ortodontické terapie na vznik gingiválních recesů a jejich řešení z pohledu parodontologa

(mukogingiválni chirurgie, plastika parodontu).

4. Autotransplantace zubu z pohledu ortodontisty a chirurga.

5. Neočekávané komplikace fxního retaineru a jeho řešení.

6. Gummy smile - diferenciální diagnostika a řešení (zaměřeno na gingivektomii a osteoplastiku). - prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

7. Možnosti čeľustno ortopedickej liečby u pacientov s ochorením parodontu

8. Tvorba kosti ortodontickým posunem vs. chirurgickými postupy tvorby kosti - prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., FDSRCS čestná prednáška prof. Andrika

"Retence maximální nebo minimální?"

Registrácia na kongres